Skip to Content

SEKRETESSPOLICY

Allmänna

Henkel Norden AB, hädanefter kallad Henkel, respekterar integriteten för varje person som besöker vår webbplats. Vi vill informera dig om vilken typ av uppgifter som samlas in av Henkel och hur de används. Du kommer också att få information om hur du utövar dina rättigheter som registrerad.

Ändringar av denna dataskyddsförklaring kommer att publiceras på denna sida. Detta gör att du när som helst kan bli informerad om vilken typ av uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Denna dataskyddsdeklaration gäller inte för webbplatser som är tillgängliga via hyperlänkar på Henkels webbplatser.

Insamling, användning och behandling av personuppgifter

Den ansvariga enhetens namn: Henkel Norden AB

Den ansvariga enhetens adress: Vasagatan 14A, 172 61 Sundbyberg, Sverige

Henkel använder personuppgifter främst för att tillhandahålla denna webbplats till användare. All ytterligare behandling av uppgifterna kommer endast att ske på grundval av andra rättsliga skyldigheter eller tillstånd eller om respektive användare har gett Henkel samtycke. Henkel lagrar och behandlar uppgifterna specifikt för följande ändamål:

När användare besöker webbplatsen samlar Henkel automatiskt in och lagrar vissa uppgifter. Detta inkluderar: IP-adressen eller enhets-ID som tilldelats respektive slutenhet som vi behöver för att skicka efterfrågat innehåll (i synnerhet innehåll, texter, bilder och produktinformation och datafiler för nedladdning etc.), användarnas aktivitet i samband med webbplatsen, typen av slutenhet, typen av webbläsare som används och datum och tid för användning.

Henkel lagrar denna information i högst 7 dagar i syfte att upptäcka och motverka missbruk.

Henkel använder också denna information för att göra förbättringar av tjänstens presentation, funktioner och funktionalitet och för allmänna administrativa uppgifter.

Utöver dessa ändamål kommer Henkel omedelbart att radera eller anonymisera de uppgifter som används, inklusive IP-adresserna, så snart de inte längre behövs för ovan nämnda ändamål.

Behandlingen och användningen av uppgifter utförs på grundval av de rättsliga bestämmelser som tillåter dessa aktiviteter eftersom (1) behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av webbplatsen; eller (2) Henkel har ett övervägande legitimt intresse av att säkerställa och förbättra webbplatsens funktionalitet och felfria drift och skräddarsy den till användarnas behov.

Mottagare av de insamlade uppgifterna kan omfatta: medlemmar av relevanta interna avdelningar, andra Henkel-dotterbolag, externa tjänsteleverantörer (t.ex. för värdskap och innehållshantering, marknadsföringsbyråer, andra tredje parter i den utsträckning som krävs för de tjänster de tillhandahåller), offentliga myndigheter i utövandet av sina respektive uppgifter och befogenheter, t.ex. vid en officiell order eller när detta är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara Henkels rättigheter, och nuvarande eller framtida köpare av Henkel-företag i händelse av en företagstransaktion. Till exempel, på order av regeringen eller när det är nödvändigt att etablera, utöva eller försvara Henkels rättigheter och nuvarande eller framtida köpare av Henkel-företag i händelse av en företagstransaktion, såsom en försäljning, fusion eller förvärv.

Vidare behandling av personuppgifter

a) I samband med beställning av produkter kan du ha angett dina uppgifter i vårt kontaktformulär. För att ta emot och behandla din beställning samlar vi in följande uppgifter från dig som en del av beställningsprocessen:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Beställningsnummer
 • Köpta produkter och returer
 • Datum och tid för beställning
 • Uppgifter som krävs för att utfärda en faktura (om utfärdad)

Behandlingen och användningen av dina uppgifter baseras på rättsliga bestämmelser som motiverar dessa operationer, eftersom behandlingen är nödvändig för att hantera din begäran.
Om du inte har gett ditt samtycke till lagring av dina uppgifter under en längre tid, till exempel i samband med vår relationshantering, kommer vi inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå ovan nämnda ändamål eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter.

b) Betalningsbehandling

Beroende på vilken betalningsmetod som valts kan användaren omdirigeras till webbplatserna för en tredje parts betaltjänstleverantör för att göra en betalning. Reglerna för betaltjänstleverantörens tillhandahållande av betaltjänster fastställs i särskilda regler. När det gäller den valda betalningsmetoden kan kunden bli ombedd att förse betaltjänstleverantören med de uppgifter som krävs för att göra betalningen (t.ex. betalkortsuppgifter). Användaren kan använda följande betalningsmetoder (metoder): Klarna och kreditkort (Mastercard eller Visa). Som en del av betalningsbehandlingen behandlar vi uppgifter om betalningsmetoden och datum och belopp för transaktionen.
Den rättsliga grunden för respektive databehandling är artikel 6 avsnitt. 1 lit. b GDPR, dvs. behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för utförandet av köpekontraktet.

c) Nyhetsbrev

Om du har prenumererat på nyhetsbrevet kommer vi att behandla dina uppgifter för att förbereda och skicka nyhetsbrevet till den e-postadress du angav, i enlighet med villkoren för denna tjänst. Nyhetsbrevet är anpassat så att den information det innehåller (t.ex. rabatter) tar hänsyn till dina behov, förutsatt att vi har informationen för att göra det.

Den rättsliga grunden för den aktuella databehandlingen är artikel 6 avsnitt. 1 lit. b GDPR, dvs. behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att tillhandahålla tjänster i samband med sändning av ett personligt nyhetsbrev.
Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev kommer vi att anpassa innehållet i nyhetsbrevet genom att bedöma följande personuppgifter för att ge dig relevant information:

 • Från Henkels webbplatser: Användningsuppgifter (frekvens, tid, intressen, interaktion med kontaktformulär, kampanjer och tävlingar, besök på vissa underdomäner) Din användarprofil och relaterad information som du tillhandahåller när du registrerar dig för Henkels tjänster; Spårningsuppgifter från cookies, pixlar, digitala fingeravtryck, webb-SDK och liknande tekniker;
 • Från webbutiken: Köp (t.ex. historiska transaktionsdata, transaktioner i webbutiken); Intressen som anges av dig; Spårningsdata från cookies, pixlar, digitala fingeravtryck och liknande tekniker; Faktura;
 • Från interaktioner med dig (t.ex. via kundtjänst)
 • Från tredje parts granskningsplattformar: Recensioner som lämnats in och delats med Henkel
 • Ditt engagemang med onlineannonser för Henkel-produkter (t.ex. annonsvisningar och klick)

d) Marknadsföring av Henkels produkter eller tjänster, inklusive reklam via e-post (annat än nyhetsbrev)

Om du har gett ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för marknadsföring av Henkels produkter eller tjänster, inklusive genom profilering, som används för att anpassa din upplevelse av Authentic Beauty Concept, både på webbplatsen och i de utskick som utförs (med undantag för nyhetsbrevet).

Om du har samtyckt till att bli kontaktad via elektroniska meddelanden (e-post, snabbmeddelanden) om erbjudanden, produkter eller tjänster relaterade till Henkels skönhetsprodukter kan du därför få personlig marknadsföringsinformation inom den valda kommunikationskanalen.

Dina uppgifter kommer att behandlas för detta ändamål tills du återkallar ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR). För anpassning av marknadsföringsinformation används liknande uppgifter som för anpassning av nyhetsbrevet.

e) Behandling av klagomål Dina uppgifter kan behandlas av oss för att undersöka eventuella klagomål på grundval av vårt legitima intresse av att svara på klagomål

som riktas till oss (artikel 6(1)(f) i GDPR)

f) Försvar och utredning av anspråk Dina uppgifter kan behandlas av oss för att försvara oss mot potentiella anspråk och för att hantera anspråk baserat på vårt legitima intresse, nämligen förmågan att försvara oss vid anspråk och att lösa anspråk

(artikel 6(1)(f), i GDPR).
g) Tillhandahållande av produktrecensioner Du kan ha gett oss personuppgifter som din e-postadress, stad, pseudonym och en bild (om recensionen innehåller ett foto) i samband med att du tillhandahåller recensioner av våra produkter. I så fall kommer vi att använda de uppgifter du tillhandahåller för att samla in, analysera och publicera recensioner av våra produkter.
Vi kan överföra dina uppgifter till Bazaarvoice, Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA, för att samla in, bearbeta och analysera produktrecensioner av Henkel. Enligt europeisk dataskyddsrätt garanterar USA:s rättssystem inte en adekvat dataskyddsnivå. Detta kan leda till ökade risker i samband med behandlingen av dina personuppgifter av Bazaarvoice, Inc. Det finns också en möjlighet att du kanske inte kan utöva dina rättigheter fullt ut i förhållande till de personuppgifter som tillhandahålls. Vi behandlar dina uppgifter på grundval av det samtycke du har gett (artikel 6(1)(a) GDPR), som också är grunden för överföringen av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ditt samtycke gavs då du lämnade produktrecensionen.
Om du inte ger oss ditt samtycke till att lagra dina uppgifter under en längre tid, till exempel i samband med vår relationshantering, kommer vi bara att lagra dina uppgifter under den period som är nödvändig för ovan nämnda ändamål eller den lagstadgade perioden om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter.
Datalagringsperiod
Om inte annat anges i denna integritetspolicy kommer dina uppgifter att lagras till preskriptionstiden för anspråk i samband med det ingångna avtalet eller till utgången av den rättsliga skyldigheten att lagra uppgifter, särskilt skyldigheten att lagra bokföringsdokument. Vi kommer att sluta behandla dina uppgifter för ett visst ändamål tidigare om:

 • Du invänder effektivt mot behandlingen, vilket du har rätt att göra i den mån den rättsliga grunden för behandlingen är våra legitima intressen;
 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i den mån detta är den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Dina rättigheter som registrerad:

I den mån ditt samtycke utgör grunden för behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan. Ditt återkallande av samtycke kommer inte att påverka effektiviteten av den behandling som utförts före ditt återkallande. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@authenticbeautyconcept.se 
Du kan utöva din rätt att få tillgång till dina uppgifter när som helst, inklusive att få en kopia av dem. Dessutom, om de relevanta kraven är uppfyllda, kan du utöva följande rättigheter:

 • Rätt att rätta felaktiga personuppgifter eller få dem fullständigt ifyllda om uppgifterna inte är fullständiga
 • Rätt att bli informerad om och begära tillgång till personuppgifter vi behandlar om dig
 • Rätt att bli glömd (radering), dvs begära att vi raderar dina personuppgifter
 • Rätt att begära att vi begränsar behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter
 • Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddstillsynsmyndigheten, t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten eller din lokala dataskyddsmyndighet
 • Rätt till dataportabilitet, dvs rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätten att överföra dessa personuppgifter för användning i annan parts tjänster

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av Henkels legitima intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din särskilda situation. Henkel kommer att upphöra med behandlingen om inte Henkel visar tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, till exempel om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har andra frågor om dina personuppgifter ska du skicka ett e-postmeddelande till info@authenticbeautyconcept.se eller kontakta oss via post på: Henkel Norden AB, Box 1155, 172 23 Sundbyberg.

Cookies, pixlar, konverterings-API, digitalt fingeravtryck och liknande tekniker

Den här webbplatsen använder så kallade cookies och liknande tekniker.

Cookies är små filer som är nödvändiga för navigering på webbplatsen och som webbläsaren tillfälligt lagrar på slutenhetens hårddisk. Cookies innehåller ofta en slumpmässigt genererad anonym identifierare som lagras på din enhet. Vissa av dessa identifierare raderas i slutet av webbplatssessionen, medan andra förblir på enheten längre. Tekniskt nödvändiga cookies ställs in automatiskt. Andra cookies (eller liknande tekniker) kommer endast att användas om du har gett ditt föregående samtycke.
Det finns olika typer av cookies. Förstapartscookies är cookies som kan ställas in av den webbplats du besöker och kan endast läsas av den webbplatsen. Tredjepartscookies är cookies som placeras av andra organisationer som vi använder för olika tjänster. Vi använder till exempel analysleverantörer från tredje part för att ställa in cookies för vår räkning för att berätta vad som är (och inte är) att föredra på vår webbplats. Dessutom kan den webbplats du besöker innehålla inbäddat innehåll, till exempel från YouTube, som i sin tur kan ställa in sina egna cookies.
En pixel är vanligtvis inte mer än en transparent 1 pixel x 1 pixelbild som placeras på en webbplats för att samla in data som IP-adress, webbläsartyp, datum och tid för åtkomst eller förinställda cookies för att anpassa innehåll eller förbättra prestanda och underlätta surfning. De används ofta tillsammans med cookies, eftersom cookies kan genereras och styras av pixlar.
Om du har samtyckt till detta kommer webbplatsen att samla in data om din enhets operativsystem, webbläsare, språk, installerade teckensnitt, IP-adress, tillägg och annan information. Detta gör att enheten som används kan identifieras för marknadsföringsändamål som är skräddarsydda för användarens behov.
För mer information om cookies och annan teknik som används av vår webbplats och relaterade ändamål, besök vår webbplats under "Cookies" och "Cookie-inställningar". Där kan du också återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera respektive cookie-inställningar.
Valda inställningar ställs in för den listade domänen för varje webbläsare och enhet. Om du besöker vår webbplats från hem och kontor eller med olika webbläsare måste du därför ställa in önskade cookie-inställningar separat för varje enhet och webbläsare du använder.

a) Mapp Intelligence (tidigare Webtrekk)
Om du har samtyckt till detta (se vår förklaring av cookies ovan) samlar denna webbplats in och lagrar data för marknadsförings- och optimeringsändamål med hjälp av teknik från Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland, som finns i Tyskland. För detta ändamål installeras en cookie på din enhet som samlar in data som information om webbläsare och enhet, IP-adress, besökta webbplatser och datum och tid för åtkomst. Dessa data lagras och behandlas vidare i anonyma eller pseudonyma profiler (beroende på den teknik som används och den tillhandahållna tjänsten). Dessa användarprofiler lagras i cookies eller annan liknande teknik som beskrivs ovan.

Utan uttryckligt samtycke från våra användare kommer de data som samlas in med Mapp-tekniken inte att användas för att identifiera användaren och kommer inte att kombineras med andra personuppgifter om användaren.
För mer information om webbspårning, se vår leverantörs sekretesspolicy: https://mapp.com/privacy/
Återkallelse av samtycke för cookies
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Om du i allmänhet samtycker till användningen av cookies men vill förhindra användningen av Mapp Intelligence-cookies kan du följa den här länken ( https://mapp.com/opt-out-mapp/) och ställa in en opt-out-cookie. Cookien ställs in för nämnda domän, för varje webbläsare och varje enhet. Om du besöker vår webbplats hemma och på jobbet eller i olika webbläsare måste du därför vägra lagring av data på varje enhet eller webbläsare.

b) Google Ads

Om du har samtyckt till detta använder denna webbplats "Google Ads" från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), vilket gör det möjligt att mäta effektiviteten av annonseringsåtgärder och omdirigera dem till dig. När du besöker vår webbplats lagrar "Google Ads" en cookie på din enhet. Med hjälp av cookien behandlar Google den information som genereras av din enhet om användningen av vår webbplats och interaktionen med vår webbplats och reklamåtgärder, samt din IP-adress, webbläsarinformation, tidigare besökta webbplatser och datum och tid för åtkomst för analys och visualisering av mätning av räckvidden för våra annonser och visning av personliga annonser. För detta ändamål kan det också fastställas om de olika terminalenheterna tillhör dig eller ditt hushåll. Med hjälp av "remarketing" kan användare av vår webbplats identifieras på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (t.ex. i Googles sökmotor eller på YouTube) och visas annonser som är skräddarsydda för deras intressen.
Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras av Google till servrar i USA och lagras där. I enlighet med europeisk rätt garanterar USA inte en adekvat dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan få tillgång till dessa uppgifter enligt nationella massövervakningslagar. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte längre att åtnjuta samma skydd som i EU och du kanske inte kan utöva dina datarättigheter.
Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovannämnda uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av Google.
Du hittar mer information om dataskydd i Googles tjänster här: https://policies.google.com/privacy
Återkallelse av samtycke för cookies:
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Om du i allmänhet samtycker till användningen av cookies men inte vill få personlig annonsering hittar du information om hur du gör Googles annonsinställningar individuella under den här länken (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Du kan också installera ett opt-out-plugin (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c)Google Optimize 360 

Om du har gett ditt samtycke kommer vi att använda Google Optimize 360-verktyget från Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043) på vår webbplats. Google Optimize analyserar användningen av olika varianter av vår webbplats och hjälper oss att förbättra användarvänligheten baserat på våra användares beteende på webbplatsen. Google Optimize är ett verktyg som är integrerat med Google Analytics.
För att göra detta installeras en cookie på din enhet. Denna cookie samlar in data som webbläsar- och enhetsinformation, IP-adress, besökta webbplatser och datum och tid för serverförfrågan för att utvärdera användarnas beteende på vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören. Cookien samlar också information om användarinteraktioner med annonser (klickar på en textannons eller tittar på en videoannons).
Henkel använder de insamlade uppgifterna för att optimera kampanjer, rikta om och anpassa annonser. För detta ändamål gör de cookies som lagras av Google på din enhet det möjligt att återannonsera å ena sidan (t.ex. i samband med "Google Ads") på Googles webbplatser och å andra sidan (t.ex. i samband med "Google Campaign Manager 360") på våra webbplatser och – beroende på dina intressen – under dina besök på andra partners webbplatser. För detta ändamål identifieras din webbläsare och tilldelas målgruppen vid leveransen av annonser. Med hjälp av denna information är det möjligt att leverera riktad reklam som är mer relevant och intressant för dig.
Google (som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 4 i GDPR) kan använda dina uppgifter för egna ändamål, t.ex. för att profilera dina uppgifter och kombinera dem med andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt Google-konto).
Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras av Google till servrar i USA och lagras där. I enlighet med europeisk rätt garanterar USA inte en adekvat dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan få tillgång till dessa uppgifter enligt nationella massövervakningslagar. När dina personuppgifter har offentliggjorts är de inte längre skyddade och du kanske inte kan utöva dina rättigheter i förhållande till uppgifterna.
Vi har aktiverat IP-anonymisering, vilket innebär att Google förkortar/anonymiserar den sista oktetten av IP-adressen inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande länder i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till Google och förkortas på servrar i USA.
Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovannämnda uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av Google.
Du hittar mer information om dataskydd i Googles tjänster här:
https://policies.google.com/privacy
Återkallelse av samtycke för cookies:
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar" eller genom att installera lämpligt webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics (se ovan).

d) Adobe Analytics 

Om du har samtyckt använder denna webbplats Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland) ("Adobe"). För att göra detta installeras en cookie på din enhet. Denna cookie samlar in data som webbläsar- och enhetsinformation, IP-adress, besökta webbplatser och datum och tid för serverförfrågan för att utvärdera användarnas beteende på vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören.
Adobe (som personuppgiftsansvarig) kan använda dina uppgifter för egna ändamål, till exempel för att profilera och kombinera dina uppgifter med annan information som samlats in om dig (till exempel via ditt Adobe-konto).
Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till en Adobe-server i Storbritannien och behandlas där. När det gäller en sådan överföring av uppgifter till ett tredje land säkerställs standardnivån för dataskydd genom standardavtalsklausuler, artikel 46 i GDPR, såvida det inte finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för Storbritannien (artikel 45 i GDPR).
Vi har aktiverat IP-anonymisering så att den sista oktetten (sista delen) av IP-adressen omedelbart döljs när IP-adressen samlas in av Adobe. Denna anonymisering utförs innan IP-adressen behandlas. Som ett resultat är endast en ungefärlig plats tillgänglig för statistisk analys.
Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovanstående uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av Adobe.
Om du vill veta mer om sekretess på Adobe-tjänster kan du besöka:
https://www.adobe.com/privacy/policy.html
Återkallelse av samtycke för cookies:
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Om du i allmänhet samtycker till användningen av cookies men vill förhindra användningen av Adobe Analytics-cookies kan du klicka på den här länken (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) för att inaktivera insamlingen och användningen av dina uppgifter (cookies och IP-adress) av Adobe Analytics.

f) Google Campaign Manager 360 (tidigare DoubleClick)

Om du har samtyckt till detta kommer vi att använda Google Campaign Manager 360, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043) för att visa dig relevanta annonser. För att göra detta installerar Google en cookie på din enhet. Din IP-adress används också för att generera dessa cookies. Förutom din IP-adress, information om din webbläsare och enhet, besökta webbplatser och åtkomsttid samlar denna cookie också information om vilka annonser som visas i din webbläsare och vilka annonser du klickar på. Detta gör det möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att visa intressebaserade annonser baserat på ditt tidigare besök på Henkels webbplatser eller andra webbplatser. Campaign Manager-cookies använder ett pseudonymt identifikationsnummer som tilldelas din webbläsare och används för att övervaka visningen och nedladdningen av annonser. För detta ändamål identifieras din webbläsare och tilldelas målgruppen vid leveransen av annonser. De cookies som lagras av Google på din enhet möjliggör därför retargeting från ena sidan (t.ex. i samband med "Google Ads") på Googles webbplatser, till andra sidan (t.ex. i samband med "Google Campaign Manager 360") på våra webbplatser och – beroende på dina intressen – under dina besök på andra partners webbplatser.

Denna information används också för att utvärdera användarbeteende på vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

Google kan använda dina uppgifter för egna ändamål, till exempel för att skapa en profil och associera dina uppgifter med andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt Google-konto).

Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras av Google till servrar i USA och lagras där. I enlighet med europeisk rätt garanterar USA inte en adekvat dataskyddsnivå. Statliga myndigheter har tillgång genom nationella lagar om masscreening.

När de har offentliggjorts kommer dina personuppgifter inte längre att åtnjuta samma skydd som i EU och du kanske inte kan utöva dina datarättigheter.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovannämnda uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av Google.

Du hittar mer information om dataskydd i Googles tjänster här:

https://policies.google.com/privacy

Återkallelse av samtycke för cookies:

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Om du i allmänhet samtycker till användningen av cookies men vill förhindra användningen av Google Campaign-cookies kan du klicka på den här länken (www.google.com/settings/ads/onweb) för att inaktivera insamlingen och användningen av uppgifter (cookies och IP-adress) som en del av Campaign Manager by Google.

g) Meta Pixel (Facebook) 

Om du har samtyckt till detta kommer vi att använda Meta Pixel, en tjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Inc. – inom EU Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) ("Facebook"). Detta verktyg gör det möjligt för oss att analysera och anpassa våra annonser baserat på din användning av vår webbplats för att presentera dig med annonser som är skräddarsydda för dig. För detta ändamål lagrar pixeln din IP-adress, webbläsarinformation, besök och åtgärder som utförs på våra webbplatser, hash-identifierare som representerar e-postadressen eller namnet, "Facebook-ID" och datum och tid för serverförfrågan. För mer information om den information du delar med oss genom affärsverktyg som pixel, se avsnitt 1a. (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools).

De insamlade uppgifterna används för att optimera kampanjer och skapa anpassade målgrupper, dvs. skapandet av Facebook-användargrupper baserat på de insamlade uppgifterna och för riktade annonskampanjer på Facebook (Facebook-annonser). För detta ändamål kan det också fastställas om de olika slutenheterna tillhör dig eller ditt hushåll.

Facebook kan använda dina uppgifter för egna ändamål, t.ex. för att skapa en profil och för att länka dina uppgifter till andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt Facebook-konto). Om du är registrerad hos Facebook kan Facebook associera de insamlade uppgifterna med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte är inloggad kan Facebook känna till och behandla din IP-adress och andra identifierare som kan användas för att identifiera dig.

Facebook behandlar också vissa uppgifter i USA. I enlighet med europeisk rätt garanterar USA inte en adekvat dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan komma att få tillgång till dessa uppgifter som ett resultat av nationella lagar om massäkerhetsscreening. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte längre att åtnjuta samma skydd som i EU och du kanske inte kan utöva dina datarättigheter.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovannämnda uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av Facebook.

Du hittar mer information om dataskydd på Facebook-tjänster här:

https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Återkallelse av samtycke för cookies:

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Du kan också justera dina annonspreferenser genom att ändra dina webbläsarinställningar eller Facebook-inställningar om du inte vill ta emot intressebaserad annonsering på Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) Facebooks konverterings-API

Om du har gett ditt samtycke använder vi Facebooks konverterings-API, en tjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc. – inom EU som tillhör Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) ("Facebook"). Detta verktyg gör det möjligt för oss att analysera och anpassa våra annonser baserat på din användning av vår webbplats för att presentera dig med annonser som är skräddarsydda för dig. För detta ändamål lagrar konverterings-API:n din IP-adress, webbläsarinformation, besök och åtgärder som utförs på våra webbplatser, hash-identifierare som representerar en e-postadress, telefonnummer eller namn, "Facebook-ID" och datum och tid för serverförfrågan. För att lära dig mer om de uppgifter du delar med oss genom affärsverktyg (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools).

De insamlade uppgifterna används för att optimera kampanjer och skapa anpassade målgrupper, dvs. skapandet av Facebook-användargrupper baserat på de insamlade uppgifterna och för riktade annonskampanjer på Facebook (Facebook-annonser). För detta ändamål kan det också fastställas om de olika slutenheterna tillhör dig eller ditt hushåll.

Facebook kan använda dina uppgifter för egna ändamål, t.ex. för att skapa en profil och för att länka dina uppgifter till andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt Facebook-konto). Om du är registrerad hos Facebook kan Facebook associera de insamlade uppgifterna med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte är inloggad kan Facebook känna till och behandla din IP-adress och andra identifierare som identifierar dig.

Facebook behandlar också vissa uppgifter i USA. I enlighet med europeisk rätt garanterar USA inte en adekvat dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan komma att få tillgång till dessa uppgifter som ett resultat av nationella lagar om massövervakning. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte längre att åtnjuta samma skydd som i EU och du kanske inte kan utöva dina datarättigheter.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovannämnda uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av Facebook.

Du hittar mer information om dataskydd på Facebook-tjänster här:

https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/policies/cookies/

Återkallelse av samtycke för cookies:

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Du kan också justera dina annonspreferenser genom att ändra dina webbläsarinställningar eller Facebook-inställningar om du inte vill ta emot intressebaserad annonsering på Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

i) Pinterest-pixel

Om du har samtyckt till detta använder webbplatsen konverteringsspårningstekniken för det sociala nätverket Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland) för att tillåta besökare på denna webbplats som redan har varit intresserade av vår webbplats och innehåll/erbjudanden eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter baserat på de webbplatser de besöker) och är medlemmar i Pinterest också annonser som är relevanta för dem och visar erbjudanden på Pinterest. För detta ändamål integreras den så kallade Pinterest-konverteringsspårningspixeln på våra webbplatser. Pixeln genererar en cookie som lagrar IP-adressen, webbläsar- och enhetsinformation, besök och åtgärder som utförs på våra webbplatser och datum och tid för serverförfrågan. För mer information, se bilaga A: Pinterest datadelningstillägg (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Med hjälp av Pinterest-cookien kan Pinterest identifiera besökare på vår webbplats som en målgrupp för visning av annonser (så kallade "Pinterest-annonser"). Om du till exempel var intresserad av våra produkter på vår webbplats kan du se en annons för våra produkter på Pinterest. Med hjälp av Pinterest-cookien kan vi också få insikt i effektiviteten hos Pinterest-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Pinterest-annons (så kallad "konvertering").

Pinterest (som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 4(7) i GDPR) kan använda dina uppgifter för egna ändamål, till exempel för att profilera dina uppgifter och kombinera dem med andra uppgifter som samlats in om dig (till exempel via ditt Pinterest-konto). Om du är registrerad hos Pinterest kan Pinterest associera den information som samlas in med ditt konto. Även om du inte är registrerad på Pinterest eller inloggad kan Pinterest känna till och behandla din IP-adress och andra egenskaper som kan användas för att identifiera dig.

Pinterest behandlar också vissa uppgifter i USA. I enlighet med europeisk rätt garanterar USA inte en adekvat dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan få tillgång till dessa uppgifter enligt nationella lagar om massäkerhetsscreening. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte längre att åtnjuta samma skydd som i EU och du kanske inte kan utöva dina datarättigheter.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovanstående uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av Pinterest.

Du hittar mer information om dataskydd på Pinterest här:

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Återkallelse av samtycke för cookies:

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Dessutom kan du inaktivera insamlingen av data för intressebaserad annonsering på Pinterest när som helst i inställningarna för ditt Pinterest-konto (https://help.pinterest.com/nl/article/personalized-ads-on-pinterest).

j ) 1plusX AG Pixel 

Om du har gett ditt samtycke kommer vi att använda pixeln från 1plusX AG (Technoparkstraße 1, 8005 Zürich, Schweiz) för att utvärdera användarbeteende på vår webbplats, för att möjliggöra aggregering av data med andra annonsörer som samarbetar med 1PlusX och för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringsaktiviteter. För detta ändamål installeras en cookie på din enhet. Cookien samlar in information om besökta webbplatser, sökmotorer och söktermer som används, samt surfbeteende, medieinteraktioner och annonser under ett unikt cookie-ID för att bygga grupper av användare med liknande intressen. Cookien lagrar också webbläsartypen och språkinställningarna, åtkomsttiderna och adresserna till de webbplatser från vilka du besöker vår webbplats. Detta kommer att känna igen enheten. De insamlade uppgifterna används för att visa personliga, användarrelevanta annonser, för att sammanställa rapporter och för att optimera kampanjer.

Cookie-ID utväxlas på våra vägnar med andra tjänsteleverantörer som kan jämföra cookies med sina egna cookies ("cookie-matchning") och leverera annonser via tredje parts webbplatser. Baserat på de insamlade uppgifterna visas beteendeinriktade annonser i webbläsaren eller personligt innehåll på webbplatsen.

Återkallelse av samtycke för cookies:

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats i avsnittet "Cookies" i "Cookie-inställningar". Om du vill ha mer information om denna praxis och vilka alternativ du har för att förhindra att dessa uppgifter används av deltagande företag, besök http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu och youradchoices.com.

k) Sociala medier

Våra webbplatser innehåller innehållshanteringstjänster som cookies, tillägg och annan teknik från sociala medieplattformar. Relaterade tjänster tillhandahålls av respektive företag ("Operatörer") endast med ditt samtycke. Syftet med dessa tjänster är att du ska kunna se och dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. Dessa operatörer är:

Facebook drivs av Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA och i EU av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). En översikt över Facebook-tillägg/-knappar finns på: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En översikt över Twitter-knapparna finns på: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

YouTube drivs av Google LLC (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA) och i EU av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). En översikt över YouTube-tillägget finns på: https://developers.google.com/youtube/documentation

Instagram drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Instagram"). En översikt över Instagram-tillägget finns på: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, Kalifornien 94085, USA och inom EU av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). En översikt över LinkedIn-tillägget finns på: https://developer.linkedin.com/plugins#

För att bättre skydda dina uppgifter när du besöker våra webbplatser implementeras dessa tjänster som en "dubbelklick"-lösning. Denna typ av integration säkerställer att när du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana verktyg så blir du inte automatiskt ansluten till operatörens servrar. Endast när du aktiverar de sociala medietjänsterna och därmed tillåter dataöverföring upprättar webbläsaren en direkt anslutning till operatörernas servrar. Innehållet i de olika verktygen skickas sedan direkt till webbläsaren av respektive operatör och visas sedan på skärmen.

Verktyget för sociala medier informerar operatören om tidigare besökta webbplatser, IP-adressen, webbläsarinformation och datum och tid för serverförfrågan. När du använder en av funktionerna för sociala medier (t.ex. klickar på "Dela"-knappen och lämnar en kommentar) överförs denna information också direkt från din webbläsare till operatören för lagring. Dessa operatörer kan använda dina uppgifter för egna ändamål, till exempel för analys, marknadsföring, profilering och för att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ett användarkonto hos en viss operatör), även om du inte är inloggad på ditt sociala mediekonto.

Vissa operatörer behandlar också uppgifter i USA. I enlighet med europeisk rätt garanterar USA inte en adekvat dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan komma att få tillgång till dessa uppgifter som ett resultat av nationella lagar om massäkerhetsscreening. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte längre att åtnjuta samma skydd som i EU och du kanske inte kan utöva dina datarättigheter.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovannämnda uppgifter och den behandling som beskrivs ovan av operatörerna.

För mer information om insamling och vidare användning av uppgifter av de enskilda operatörerna samt om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet, se operatörernas dataskyddsdeklarationer:

Återkallelse av samtycke för cookies: