Skip to Content

IMPRESSUM

Tjänsteleverantör:

Henkel Norden AB

Säte:

Henkel Norden AB
Vasagatan 14A
172 61 Sundbyberg

Postadress:

Box  1155
172 23 Sundbyberg

Telefon:  010 - 480  75 00

Momsregistreringsnummer: SE556061409001

Organisationsnummer: 556061-4090

E-mail: info@authenticbeautyconcept.se

Meddelande om tvistlösning online i konsumentfrågor:

I händelse av att en tvist inte kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionen som tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning (OS-plattform) på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Observera att Henkel Norden  AB för närvarande inte deltar i något alternativt tvistlösningsförfarande som erbjuds där.