Skip to Content

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt för konsumenter 

Konsumenter i den mening som avses i avsnitt 1.2 har i princip en lagstadgad ångerrätt vid ingående av en distansförsäljningstransaktion, om vilken Säljaren informerar nedan i enlighet med den lagstadgade modellen. Undantagen från ångerrätten regleras i klausul 9.2. Avsnitt 9.3 innehåller en exempelblankett för avbokning.

Avbokningspolicy

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning. När det gäller ett köpeavtal för flera varor som du har beställt som en del av en enda beställning och som levereras separat, löper ångerfristen från den dag då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev via post eller e-post) till Henkel Norden AB, Authentic Beauty Concept, Box 1155, 172 23 Sundbyberg, Sverige. (info@authenticbeautyconcept.se). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett för detta, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att efterleva ångerperioden är det tillräckligt att du skickar tillkännagivandet om utövandet av ångerrätten innan ångerperioden löper ut.

Konsekvenser av frånträdandet

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigare standardleveransen som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om ditt frånträdande från detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om frånträdandet från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden löper ut.

Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala för eventuell värdeförlust för varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Skäl till uteslutning eller upphörande

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl om förseglingen har tagits bort efter leveransen.

 

Exempelblankett för avbokning

Gällande mallen för ångerblankett informerar Säljaren enligt följande rättsliga förordning:

Om du vill frånträda avtalet ska du fylla i detta formulär och skicka det till:

Schwarzkopf & Henkel GmbH – kundtjänst Düsseldorf
Keyword Kaloon Mindful Care
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf
Tyskland

(info@kaloon-mindfulcare.com eller via telefon 0800 4 222 008)

Jag/vi(*) frånträder härmed det avtal som ingåtts av mig/oss(*) för inköp av följande varor(*) tillhandahållandet av följande tjänster(*)

Beställningsnummer:

Beställd den (*)/mottagen den(*):

Konsumenten/konsumenternas namn:

Konsumenten/konsumenternas adress:

Konsumenten/konsumenternas underskrift:

Datum:

(*) Stryk det som inte är tillämpligt